Krisu -Siuntiosta Siuntiolaista elämää - murheineen ja iloineen

Kaikille kaikkea vai kunnan kokonaisetu?

Siuntiossa on veroprosenttina 21.50%, kiinteistöverot ja vesimaksut ympäryskuntia suuremmat.

Tuskin monikaan on enää halukas ja valmis korottamaan verotaakkaa ja kuntalaislle koituvia laskuja. Ainakaan korotukset eivät edistä kuntaan muuttoa, todennäköisesti päinvastoin.

Silti kunnallisvaalin alla ehdokkaat ovat valmiit tarjoamaan kaikille kaikkea. Nyt haetaan kannatusta ja ääniä. Syksyllä sitten ihmettellään budjettipöydässä  mistä tempaistaa sadattuhannet ja miljoonat eurot. Toisaalta silloin kannatus ja äänet on jo saatu.

Siuntio painii parhaillaan kaikkia kouluja koskevassa sisäilmaongelmassa.

Sivistystoimisto on ilmoittanut, että kahden suurimman koulun tiloihin mahtuu koko kunnan oppilasmäärä. Tällöin pienin koulu eli Päivärinne olisi ylimääräinen tila.

Sjundeå svenska skolan on korjattava ja korjauksen ajaksi tarvitaan väliaikaista tilaa.

Myös suomenkielinen Aleksis Kiven koulu kaipaa joko remonttia tai se on purettava kokonaan tai osittain ja rakennettava sitten uusiksi.AKK:n oppilaille tarvitaan myös väliaikaista tilaa.

Päivärinteen kouu on samassa tilassa, joko korjattava tai rakennettava uudelleen ja kuten muillakin, myös Päivärinteellä tarvitaan väliaikaista tilaa.

Väliaikaisten tilojen järjestämiseksi kunta on aloittanut työt kuntakeskukseen tuleville väliaikaistiloille. Maaperätutkimukset on tehty ja pientä säästöä saadan, koska rakennuksien alle ei tarvita paalutusta.

Siuntion koululaisten määrän arvioidaan vähentyvän tulevien vuosien aikana, joten kun nyt oppilaat mahtuvat kahteen suurimpaan kouluun, niin mahtuvat he sinne tulevaisuudessa helpostikkin. Optimistisen asukasluvun kehityskuvan mukaan Siuntiossa olisi vuonna 2040 800 peruskoulun oppilasta, kun  2014 luku oli 898.

Aleksis Kiven koulun remontin yhteydessä on toki syytä tutkia mahdollisia lisäluokkatiloja ja kirjaston siirtämistä vuokratiloista koulun yhteyteen.

Kirjaston toiminnan kehittäminen ei onnistu nykyisissä tiloissa, jo pelkästää siitä syystä, että tiloihin ei voida asentaa sprinklerijärjestelmää, joka puolestaa estää kirjaston kehittämisen 24/7 kirjastoksi (osittainen itsepalvelu)

Keskittämällä suomenkielinen koulutoiminta Aleksis Kiven koululle pystytään hillitsemään kunnallisveron korotuspainetta. Lisäksi keskittämällä pystytään kehittämään mm. koulunjälkeistä kerhotoimintaa. Hammaslääkäripalvelut eivät vaatisi erikseen oppilaiden kuljetusta hammashoitoon ja päällekkäisten tilojen , kuten oppilashuollon, keittiön , ruokalan jne tarve poistuu.

Lisäkustannuksia suomenkielisten oppilaiden keskittämisestä kuntakeskukseen tuovat noin 10 000euron lisäkuljetuskustannukset, joita toisaalta kompensoi, ettei koululaisia tarvitse enää erikseen kuljettaa hammaslääkäriin. Lisäksi lisäluokkahuoneiden mahdollinen rakentaminen tuo kuluja Aleksis Kiven koulun mahdollisen laajennuksen yhteydessä.

Päivärinteen koulun korjaamisen arvioidaan maksavan vähintään 1.1 miljoona, joka tarkentuu mahdollisen kilpailutuksen jälkeen ja rakenteiden aukaisemisen jälkeen. Uuden rakentaminen noin 5 miljoonaa + vanhan purkukustannukset.

Moni ehdokas on lähtenyt tielle, jossa luvataan kaikkien nykisten  koulujen korjaaminen tai uudelleen rakentaminen, jolloin puhutaan vähintään noin yhden miljoonan lisälaskusta. 

Itse olen ensisijaisesti sillä kannalla, että kuntakeskuksen ruotsinkielinen koulu korjataan ja rakennetaan terveeksi ja turvalliseksi oppimispaikaksi. Liäsksi suomenkielinen koulu puretaan ainakin osittain ja laajennetaan tarvetta vastaavaksi.

Muutama ihminen onkin jo ilmoittanut, että tule enää minua äänestämään, koska en lupaa kaikille kaikkea, vaan pyrin katsomaan tässä kunnan kokonaisetua.

Katson, että en voi luvata kuuta taivaalta, koska en ole halukas korottamaan kunnallisveroa. 

Vaikka kouluratkaisut tehtäisiin elinkaarimallirahoituksella, tulee niistä joka kuukausi maksettavaa. Velkataakka on Siuntiolla sellainen, että pelkästään kahdenkin koulun tekeminen turvalliseksi tekee taloudellisesta taakasta mahdottoman suuren

Erikoista on myös, että päättäjät ovat etsineen vuosia pieniä puroja säästökohteiksi, muutamien tuhasnien ja muutamien kymmenientuhansien säästöjä. Nyt edes miljoonan kustannukset eivät tunnu huolettavan ehdokasjoukkoa. Tosin kunnallisverosta puhuttaessa ovat samat ihmiset hipihiljaa ja toisaalta he saavat äänestäjiltään hiljaisen hyväksynnän verokorokselle.

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat